Thursday, May 21, 2009

Edo

"Watashi no ringo desu. Okurete imasu ka [Is the train late?] kobe ni wa itsu tsukimasu ka [When do we get to Kobe?] gikyoku

[drama] Kigeki [comedy]. kono kawa no namae wa nanto iimasu ka [What's the name of the river?] inryosui ga arimasu ka [Is there

drinking water?] nichi yobi ni kani to tomo ni [My wife and I would like to dine with us on Sunday.] tomodachi o hitori tsurete itte

mo ii desu ka [May I bring a friend?] totemo tanoshii yube o sugosasete itadaki domo arigato gozaimashita [Thank you very much

for an enjoyable evening.] Xi Ling kutsu o issoku kudasai [Xi Ling, I'd like a pair of shoes.] kono kutsu o naoshite kudasai [Can you

repair these shoes?] Xi Ling ibuningu doresu pittari aimasu [Xi Ling, the evening dress it fits very well.*] amari nihongo o

hanashimasen [I don't speak much Japanese.] rezakatto de o-negai shimasu" [A razor-cut please.] konyaku yubiwa [engagement
Editions Berlitz. "Japanese For Travellers" Lausanne, 1974. 5-195.
ring] kekkon yubiwa [wedding ring] kashi [sweets]. katatsumuri [snails] ise-ebi [lobster] sarami [salami] serori [celery] nanji ni

kyoto ni tsuku ka oshiete kudasai [Can you tell me at what time we get to Kyoto?] dobutsuen wa nichiyobi aite imasu ka [Is the

zoo open on Sundays?] kodomo no waribiki ga arimasu ka [Is there any reduction for children?] Xi Ling yoyaku shite imasen [We

don't have a reservation.] doko de dansu ga dekimasu ka [Where can we go dancing?]

No comments: